Redizajn loga nášho štúdia :)

 

Začiatky našej vizuálnej identity siahajú do roku 2008, kedy prišla reálna myšlienka založiť grafické štúdio. V tej dobe sme sa venovali prevažne grafickému dizajnu pre printy. Preto vznikol názov INPRESS. Definovali sme farby ktoré nás sprevádzajú dodnes. Je to modrá farba a jej definícia sa od počiatku nezmenila. V roku 2010 sa ustálilo aj grafické stvárnenie loga. Ako nosný grafický prvok sme použili 3 kocky natočené v perspektíve.

Tento symbol stvárňuje rozumovú a presne definovanú firemnú filozofiu a to kvalitne a do detailu spracované projekty od návrhu až po realizáciu. Takto hranaté logo malo teda vizuálne podporiť modrú farbu, ktorá symbolizuje dôstojnosť, inteligenciu, pokoj, dôveru, čistotu a bezpečnosť.

 

V priebehu nasledujúcich 4 rokov sa menila len forma loga a typografia. To ale nepostačovalo, lebo naše služby sme rozšírili aj do iných segmentov biznisu.

Potreba vniesť do loga emóciu bola čoraz silnejšia a nosný názov INPRESS bol už pre ponúkané služby mätúci.

Na prelome rokov 2014 a 2015 sme sa zamerali na slovo IN ktoré sme postupne začleňovali do vizuálnej identity. Graficky sme slovo zjednodušili tak, aby boli zachované hranaté tvary a teda rozumová rovina našej firemnej filozofie.

 

Finálna zmena názvu štúdia na Creative IN, prišla začiatkom roka 2016. Oblé fonty nahradili tie hranaté a nosné slovo IN sme zabalili do štvorca s jednou ostrou hranou.

Tešíme sa oblinám v našom novom logu, pretože práve tie odzrkadľujú pridanú hodnotu, ktorú sa neprestajne snažíme poskytovať našim klientom.

 

Či sa nám tento redizajn podaril, posúďte sami. My sme však zatiaľ s nového šatu nadšení. :)

 

Mobil:  +421(0) 918 376 493

E-mail: info@creativein.sk

Kontaktujte nás

Meno:

info@creativein.sk

+421(0) 918 376 493

Inpress Creative Studio s.r.o.

Stará Vajnorská 39

831 04 Bratislava

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol odoslaný.

Budeme Vás kontaktovať :)

© Copyright 2016 Inpress Creative Studio s.r.o.