Nové logo a firemné tlačoviny

Grafický dizajn

NAŠA PRÁCA JE TAK ROZMANITÁ, AKO NAŠI KLIENTI A ICH OBCHODNÉ CIELE.

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL PRE VAŠU ZNAČKU.

Firemná identita sa netýka výhradne grafického spracovania vizuálnej podoby. Pri vytváraní dizajnu prihliadame aj na to, aká je vaša firma, čím sa zaoberá a akým spôsobom komunikuje s verejnosťou.

Je dôležité, aby sa u ľudí spojila emócia s vizuálnym stvárnením. Iba tak je možné dosiahnuť, aby vás vaši klienti, vedeli rozoznať v sieti konkurencie.

ELEGANCIA A KREATIVITA

Vitajte vo svete neobmedzených možností, pre vašu grafickú prezentáciu. Naša kreatívna agentúra je váš spoľahlivý partner na ceste za jedinečným a pôsobivým vizuálnym prejavom.

Firmy a inštitúcie komunikujú interne aj externe s obchodnými partnermi a širokou verejnosťou, prostredníctvom mnohých kanálov. Jeden prvok, ktorý spája všetky tieto rôzne prejavy a robí ich okamžite rozpoznateľnými, je logo spoločnosti. Jednotný vizuálny štýl a kvalitné spracovanie firemnej identity je základ. Vypracujeme vám pútavý grafický dizajn, vystihujúci vás, vašu profesionalitu a zameranie.

Navrhneme koncept
Spracujeme dizajn
Prispôsobíme formáty
Návrat hore