Nové logo a firemné tlačoviny

NAŠA PRÁCA JE TAK ROZMANITÁ AKO NAŠI KLIENTI A ICH OBCHODNÉ CIELE.

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL PRE VAŠU ZNAČKU.

Firemná identita sa netýka výhradne grafického spracovania vizuálnej podoby. Pri vytváraní dizajnu preto prihliadame aj na to aká je Vaša firma, čím sa zaoberá a akým spôsobom komunikuje s verejnosťou. Je dôležité aby sa u ľudí spojila emócia s vyzuálnym stvárnením. Iba tak je možné dosiahnuť, aby Vás vaši klienti, vedeli rozoznať v konkurenčnom mori.

Firmy a inštitúcie komunikujú interne aj externe, s pracovníkmi, s obchodnými partnermi či širokou verejnosťou prostredníctvom mnohých kanálov. Jeden prvok, ktorý spája všetky tieto rôzne prejavy a robí ich okamžite rozpoznatelnými je logo spoločnosti. Jednotný vizuálny štýl a kvalitné spracovanie firemnej identity je základ! Vypracujeme Vám pútavý grafický štýl vystihujúci Vašu profesionalitu a zameranie spoločnosti.

Scroll to Top